O podjetju

Simfin d.o.o. je družba, ustanovljena leta 1995, ki danes zaposluje približno 40 ljudi. Smo dobro uigrana ekipa sodelavcev na področju davčnega svetovanja, financiranja, finančno računovodskih opravil in storitev s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Leta 1999 smo med prvimi iz naše branže pridobili certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2008, kar je nedvomno znak, da želimo s svojo dejavnostjo zadovoljevati poslovne potrebe kupcev kvalitetno in hitro. V letu 2017 smo izvedli prehodno presojo na standard ISO 9001:2015.

Zaposlen imamo lasten kader, ki skrbi za vzdrževanje, varnost in razvoj informacijskega sistema, katerega osrednji del je zmogljiva, zanesljiva in varna IBM Power Systems arhitektura z operacijskim sistemom IBM i.

Zavedamo se, da je zadostna kakovost storitev eden najpomembnejših pogojev za vstop na trg in da vsaka dosežena in v nekem trenutku zadovoljiva stopnja kvalitete zahteva neprestane dodatne izboljšave.
Zato se sistem zagotavljanja kakovosti, predpisan v našem poslovniku, stalno dopolnjuje, izboljšuje in prilagaja neprestanim spremembam v okolju, še posebej spremembam pri kupcih storitev. Temu primerno se neprestano posodabljajo delovna sredstva in zagotavlja se nepretrgan proces izobraževanja vseh sodelujočih v Simfin-u. Zavedamo se, da je le tako možno zagotoviti kakovostno zadovoljevanje zahtev trga.

V letu 2016 smo s strani ZRS pridobili potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, ki ga letno obnavljamo. Sklenjeno imamo zavarovanje poklicne odgovornosti, s čimer kažemo odgovornost do naših komitentov.