Domov
Leva slika
Plus
računovodstvo

davčno svetovanje

financiranje in finančno posredovanje

obračun plač in drugih prejemkov

informativni cenik dodatnih storitev
Plus

Računovodstvo

Računovodstvo Glede na raznolikost poslovnega okolja, naše storitve prilagodimo za potrebe majhnih, srednjih in velikih podjetij, samostojnih podjetnikov in drugih oblik organiziranja.

Opravljamo naslednje računovodske storitve:
:: finančno knjigovodstvo z izdelavo mesečnih poročil o uspešnosti podjetja in njegovem premoženjskem stanju v primerjavi s preteklim letom in planom,

:: priprava zaključnih računovodskih izkazov,

:: priprava poslovnega in letnega poročila,

:: priprava davčnega obračuna,

:: priprava napovedi za odmero davka iz dejavnosti,

:: priprava konsolidiranih računovodskih izkazov,

:: obračun davka na dodano vrednost,

:: vodenje blagajniškega poslovanja,

:: vodenje saldakontov,

:: obračun obresti,

:: vodenje plačilnega prometa,

:: poročanje Banki Slovenije in za potrebe statistike,

:: vodenje analitičnih knjigovodstev,

:: vodenje materialnega in blagovnega knjigovodstva,

:: vodenje trgovskega poslovanja,

:: vodenje osnovnih sredstev z obračunom amortizacije,

:: vodenje stroškovnega knjigovodstva.

Plus
Desna slika

SiQ logotip
Za našo kakovost jamči certifikat ISO9001.

ZRS potrdilo
Dejavnost opravljamo v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
o avtorjih | pravna obvestila
Plus Partizanska ulica 38, SI - 2310 Slo. Bistrica, Tel: +386 (0) 2 84 53 105, Fax: +386 (0) 2 81 80 178, info@simfin.si