Domov
Leva slika
Plus
računovodstvo

davčno svetovanje

financiranje in finančno posredovanje

obračun plač in drugih prejemkov

informativni cenik dodatnih storitev
Plus

Obračun plač

Obračun plač
Opravljamo naslednje storitve v povezavi z obračunom plač:
:: obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov (regres, inovacije, jubilejne nagrade, odpravnine, povračila stroškov…),

:: poročilo o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje-M4/M8,

:: poročila o osebnih prejemkih za Davčno upravo RS-dohodnina,

:: izplačila fizičnim osebam (najemnine, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, sejnine, dividende...).

Plus
Desna slika

SiQ logotip
Za našo kakovost jamči certifikat ISO9001.

ZRS potrdilo
Dejavnost opravljamo v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
o avtorjih | pravna obvestila
Plus Partizanska ulica 38, SI - 2310 Slo. Bistrica, Tel: +386 (0) 2 84 53 105, Fax: +386 (0) 2 81 80 178, info@simfin.si