Domov
Leva slika
Plus
računovodstvo

davčno svetovanje

financiranje in finančno posredovanje

obračun plač in drugih prejemkov

informativni cenik dodatnih storitev
Plus

Finančne storitve

Finančne storitve

Opravljamo naslednje finančne storitve:
:: izdelava amortizacijskih načrtov,

:: izdelava investicijskih načrtov,

:: izdelava planiranih in dejanskih denarnih tokov,

:: priprava dokumentacije za potrebe pridobitve kreditov,

:: vodenje kreditov,

:: priprava in izvedba kompenzacij, cesij in asignacij,

:: planiranje in analiza plačilne sposobnosti,

:: pridobivanje bonitetnih informacij o komitentih,

:: zavarovanje plačil,

:: organizacija finančne funkcije - elektronsko poslovanje,

:: elektronski plačilni promet v Sloveniji,

:: elektronski devizni plačilni promet,

:: vodenje saldakontov kupcev z izterjavo,

:: vodenje saldakontov dobaviteljev.

Plus
Desna slika

SiQ logotip
Za našo kakovost jamči certifikat ISO9001.

ZRS potrdilo
Dejavnost opravljamo
v skladu s Standardom
izvajalcev računovodskih storitev.
o avtorjih | pravna obvestila
Plus Partizanska ulica 38, SI - 2310 Slo. Bistrica, Tel: +386 (0) 2 84 53 105, Fax: +386 (0) 2 81 80 178, info@simfin.si