Domov
Leva slika
Plus
Simfin d.o.o.
Računovodsko -
finančne storitve


Partizanska ulica 38
SI - 2310 Slovenska Bistrica
Slovenija

Telefon (02) 845 31 05
Fax (02) 818 01 78
E-mail: info@simfin.siPlus

Simfin d.o.o.

je družba, ustanovljena leta 1995. Smo dobro uigrana ekipa z več kot 30 visoko strokovno izobraženih ljudi na področju davčnega svetovanja, financiranja in finančno računovodskih opravil. Leta 1999 smo pridobili certifikat za sistem kakovosti ISO 9001:2008, kar je nedvomno znak, da želimo s svojo dejavnostjo zadovoljevati poslovne potrebe kupcev kvalitetno in hitro.

SiQ IqNet


Smo ambiciozno in visoko profesionalno podjetje, ki deluje na izredno strokovno zahtevnem in občutljivem področju izvajanja računovodskih, finančnih in davčno-svetovalnih storitev ter obračuna plač.

Zavedamo se, da je zadostna kakovost prodajanih storitev le eden od nujnih, vendar najpomembnejših pogojev za vstop na trg in da vsaka dosežena in v nekem trenutku zadovoljiva stopnja kvalitete zahteva neprestane dodatne izboljšave.

Sistem zagotavljanja kakovosti, predpisan v našem poslovniku, se stalno dopolnjuje, izboljšuje in prilagaja neprestanim spremembam v okolju, še posebej spremembam pri kupcih storitev. Temu primerno se neprestano posodabljajo delovna sredstva in zagotavlja se nepretrgan proces izobraževanja vseh sodelujočih v Simfin-u. Zavedamo se namreč, da je le tako možno zagotoviti kakovostno zadovoljevanje zahtev trga in na posameznih segmentih ustvarjati tudi merila za doseganje sprejemljivega nivoja opravljanja storitev.
SIRS
V letu 2016 smo pridobili potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.


Simfin d.o.o.
Partizanska ulica 38
2310 Slovenska Bistrica
DŠ: SI17216117
TRR: IBAN SI56 0443 0000 0246 882

Plus
Desna slika

SiQ logotip
Za našo kakovost jamči certifikat ISO9001.

ZRS potrdilo
Dejavnost opravljamo v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
o avtorjih | pravna obvestila
Plus Partizanska ulica 38, SI - 2310 Slo. Bistrica, Tel: +386 (0) 2 84 53 105, Fax: +386 (0) 2 81 80 178, info@simfin.si